31-08-16 Δεύτερη φάση αποσπάσεων στην Γ. Γραμματεία του υπουργείου

ekpaideftikos eidsxol

31-08-16 Δεύτερη φάση αποσπάσεων στην Γ. Γραμματεία του υπουργείου

Ανανεώσεις και νέες αποσπάσεις σε μορφή pdf

Απόσπαση ΠΕ-19 σε μορφή pdf

Ανακλήσεις αποσπάσεων σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας