31-08-16 Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού και απόσπαση εκπαιδευτικού σε Μουσικό Σχολείο

31 08 16 music

31-08-16  Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού ΔΕ και απόσπαση εκπαιδευτικού σε Μουσικό Σχολείο

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Μουσικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2016-2017 και απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Μουσικό Σχολείο για το διδακτικό έτος 2016-2017.

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας