29-08-16 Η επισκόπηση του τύπου για τα εκπαιδευτικά θέματα του Σαββατοκύριακου

07 03 16 typos 3

Η επισκόπηση του τύπου του Σαββάτου, 27 Αυγούστου, σε μορφή pdf.

Η επισκόπηση του τύπου της Κυριακής, 28 Αυγούστου, σε μορφή pdf.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας