26-08-16 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

diofantos

Η προκήρυξη σε μορφή pdf.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας