24-08-16 Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού

24 08 16 metakiniseis

24-08-16 Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού

 

Κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε Γενικά Λύκεια, στα οποία η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο δεν είναι δυνατή, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού μόνο για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου και τη Δ΄ τάξη Εσπερινού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Τα πιο πάνω προβλέπει συμπληρωματική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη σχετικά με τις «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο»

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 108279/Δ2/1-7-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2182).

 

H απόφαση

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας