11-08-16 Οι προδιαγραφές για τα βιβλία των Ιταλικών στο Γυμνάσιο

pisa

11-08-16 Οι προδιαγραφές για τα βιβλία των Ιταλικών στο Γυμνάσιο

Τα κριτήρια σε μορφή pdf

Το υπόδειγμα της αίτησης σε μορφή doc

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας