10-08-16 Ανακοινοποίηση πινάκων αναπληρωτών ομαδοποιημένων κλάδων ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12

10 08 16 pinakes

10-08-16 Ανακοινοποίηση πινάκων αναπληρωτών ομαδοποιημένων κλάδων ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12

Ανακοινοποίηση στο ορθό των προσωρινών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ως προς τους ομαδοποιημένους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ17.04, ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, ως ακολούθως:

Α. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ17.04 προστίθεται η ειδικότητα ΠΕ17.09

Β. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.08 προστίθεται η ειδικότητα ΤΕ01.23 και

Γ. Στον πίνακα αναπληρωτών του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ01.12 προστίθενται οι ειδικότητες ΤΕ01.15 και ΤΕ01.17

καθώς, εκ παραδρομής, αναρτήθηκαν ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα, αναρτώνται εκ νέου:

α] προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών των ομαδοποιημένων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04 ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.

β] προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, των ομαδοποιημένων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ17.04 ΤΕ01.08 και ΤΕ01.12, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας