Βιντεομαθήματα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου από το ΥΠΔΒΜΘ

Δείτε τις βιντεοδιαλέξεις στα Μαθηματικά Κατευθυνσης της Γ΄Λυκείου στους Μιγαδικούς Αριθμούς και στο Κεφάλαιο 1ο της Ανάλυσης.  Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Μιγαδικοί αριθμοί εδώ

Κεφαλαιο 1ο

  • Πραγματική συνάρτηση, ισότητα-πράξεις συναρτήσεων εδώ
  • Μονοτονία, ακρότατα  εδώ
  • 1-1, αντίστροφη εδώ
  • Όριο και διάταξη εδώ
  • Κριτήριο παρεμβολής εδώ
  • Μη πεπερασμένο όριο, όριο στο άπειρο εδώ
  • Συνέχεια συνάρτησης εδώ
  • Θεώρημα Bolzano, θεώρημα ενδιαμέσων τιμών) εδώ