02-08-16 Το Υπουργείο Παιδείας στο διεθνές συνέδριο "ESOF" για τη βιωματική διδασκαλία των θετικών επιστημών

march

02-08-16 Το Υπουργείο Παιδείας στο διεθνές συνέδριο “ESOF” για τη βιωματική διδασκαλία των θετικών επιστημών

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συμμετείχε στις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου 2016 EuroScience Open Forum (ESOF) στo Manchester (Manchester Central Convention Complex), ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «Make Science Real in Schools – MARCH» με την παρουσίαση «Making science attractive in schools» στις 24 Ιουλίου 2016.

Το «MakeScienceRealinSchoolsMARCH» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο Comeniusτριετούς διάρκειας με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά τη βιωματική διδασκαλία Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διανύει το τελευταίο έτος υλοποίησής του με πιλοτικές εφαρμογές στα σχολεία των 7 συμμετεχουσών χωρών. Στο πλαίσιο του MARCHένα σύνολο καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών έχουν αναπτυχθεί για να γίνουν οι Θετικές Επιστήμες ελκυστικές στους νέους.

Η επιλογή της συμμετοχής του έργου στο Διεθνές Συνέδριο «EuroScienceOpenForumESOF έγινε μετά από υποβολή σχετικής πρότασης βιωματικού εργαστηρίου του Consortium του ευρωπαϊκού έργου MARCH» τον Ιούνιο 2015 και την έγκρισή της από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου τον Οκτώβριο 2015, στοχεύοντας στην παρουσίαση και διάδοση του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Διεθνές Συνέδριο «EuroScienceOpenForumESOF» αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό, επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία, το οποίο διεξάγεται ανά διετία. Το συνέδριο στοχεύει να αναπτύξει συζητήσεις γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις και τις ανακαλύψεις των Θετικών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και προσελκύει σημαντικούς διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και ερευνητές.

Φωτογραφίες

https://www.facebook.com/sciencemarch/photos/?tab=album&album_id=1273236179362730

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας