01-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017

epal

01-08-16 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
  2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 ( ΦΕΚ 163Α’/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
  3. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
  4. Το αριθμ. 132 Π.Δ./ΦΕΚ 64Α’/3-3-89
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
  6. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’)
  7. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’)
  8. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  9. Την από 28.07.2016 εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
  10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 593621 ΑΓΩΡΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 177895 ΔΑΒΙΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ60 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
3 616098 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ11 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
4 576502 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
5 572779 ΙΛΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
6 224915 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
7 203044 ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ05 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ
8 209076 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ19 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
9 620017 ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
10 622561 ΚΟΥΤΡΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
11 612544 ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
12 601854 ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
13 590297 ΜΠΑΡΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕ16 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
14 596999 ΜΠΟΥΓΕΛΗ ΔΑΦΝΗ ΠΕ60 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
15 210974 ΠΑΛΑΜΑΡΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ20 ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
16 615786 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ06 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Α΄
17 225163 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 616038 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
19 204614 ΤΣΙΓΚΛΙΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ΄
20 584214 ΦΛΩΡΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΠΕ70 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
21 615926 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡAΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας