01-08-16 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πρόσληψη στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα

filis avlona 2 400px

01-08-16 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πρόσληψη στο Ε.Κ.Κ.Ν.Α

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2016-17

Η απόφαση σε μορφή pdf

Η αίτηση σε μορφή doc

Υπεύθυνη δήλωση σε μορφή doc

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας