27-07-16 Προϋπηρεσία αναπληρωτών 2015-2016 και αιτήματα μεταβολής

27 07 16 anaplirotes

 

27-07-16 Προϋπηρεσία αναπληρωτών 2015-2016 και αιτήματα μεταβολής

 

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους αναπληρωτές ότι κατόπιν παρέλευσης των ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής δεν γίνονται πλέον αποδεκτά αιτήματα μεταβολής στοιχείων στους φακέλους των εκπαιδευτικών.

 


Κατ΄εξαίρεση – και δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα αναρτήθηκε στο φάκελο του εκπαιδευτικού η προϋπηρεσία σχολικού έτους 2015-16 – δίνεται η δυνατότητα υποβολής μόνον αιτημάτων μεταβολής των στοιχείων προϋπηρεσίας σχολικού έτους 2015-16.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας