25-07-16 Συνέντευξη του Θεοδόση Πελεγρίνη στο σχολικό περιοδικό "Από…δραση" του 2ου Λυκείου Περάματος

pele mathites

25-07-16 Συνέντευξη του Θεοδόση Πελεγρίνη στο σχολικό περιοδικό  “Από…δραση” του 2ου Λυκείου Περάματος

Η συνέντευξη του υφυπουργού σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας