25-07-16 Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ETF

making learning work in greece

25-07-16 Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ETF

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2016:248A:TOC έχει αναρτηθεί ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προκήρυξη θέσης Διευθυντή του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ETF.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου ώρα 12.00 Βρυξελλών.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας