20-07-16 Μέχρι την Παρασκευή τo μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου

 20 07 16 KYPROS

20-07-16 Μέχρι την Παρασκευή τo μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου

 

Λήγει σε δυο μέρες η προθεσμία για το μηχανογραφικό των δυο δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου. Συγκεκριμένα η αίτηση εισδοχής, όπως ονομάζεται το μηχανογραφικό, θα πρέπει να σταλεί μαζί με το βαθμό πρόσβασης με συστημένο ταχυδρομείο  μέχρι τις 22 Ιουλίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2016 με το νέο σύστημα».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την αίτηση εισδοχής καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου .

 

Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/913/915) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ.Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026 0611/0697).

 

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2016 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώνουμε ότι εκτός των αιτήσεων εισδοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν μαζί με την αίτησή τους τα εξής επικυρωμένα αντίγραφα:

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2.Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

 

Αίτηση με το νέο σύστημα

 

Αίτηση με το παλαιό σύστημα

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας