Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου

Σας γνωστοποιούμε ότι το βιβλίο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Α΄ Λυκείου των κ.κ. Ν. Ηλιάδη και Γ. Βούτσινου (με κωδικό ΟΕΔΒ: 2209223, έκδοσης 2010) έχει αναρτηθεί ως υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή PDF στην ακόλουθη διεύθυνση του ιστότοπου Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων:
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C124
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ΄ Γυμνασίου από εκπαιδευτικούς και μαθητές

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ