Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Το skoool.gr είναι μια πρωτοποριακή προσπάθεια που γίνεται από την Intel ® προκειμένου ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός να γίνει λήπτης καινοτόμων και πρωτοποριακών διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων με την χρήση τεχνολογιών αιχμής.
Το skoool.gr παρέχει στους μαθητές και στους εκπαιδευτές όλα εκείνα τα αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοτικού , του Γυμνασίου και του Λυκείου στα στα Μαθηματικά , τη Φυσική , τη Βιολογία και τη Χημεία.

http://www.skoool.gr