Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το ΚΕΕ

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) ανέλαβε και υλοποίησε το έργο: «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Το ηλεκτρονικό αυτό υλικό είναι διαθέσιμο πλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου, έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και προτείνεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα Περιβάλλοντος, με κεντρικό άξονα την Εκπαίδευση για την Αειφορία.
Το ηλεκτρονικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε και υπάρχει διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου  έχει αναπαραχθεί σε ψηφιακούς δίσκους (cd) και προωθηθεί σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα Περιβάλλοντος, με κεντρικό άξονα την Εκπαίδευση για την Αειφορία
Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό το υλικό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.kee.gr/perivallontiki/pps.html