Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

http://repository.edulll.gr/
Εκπαιδευτικό Υλικό , Μελέτες, Βιβλία , Συνέδρια , Ημερίδες , Video.
Πληθώρα υλικού για Πληροφορική , Μαθηματικά , Φυσικές Επιστήμες , Φιλολογικά κλπ.
Στο Εκπαιδευτικό Υλικό την 4-12-2011 υπήρχαν αναρτημένα 652 βιβλία και παρουσιάσεις.
Μια εξαιρετική δουλειά!!!