Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου

Μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου προσφέρεται στον πολίτη υλικό, το οποίο ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ΚΠΣ, Μέτρο 1.3.). Το υλικό αυτό συνδέεται με την πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Οι συλλογές που ψηφιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν:

  • Διδακτικά εγχειρίδια, των οποίων η συγγραφή και η έκδοση πραγματοποιείται από το Τμήμα Εκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση που υπάγονται σε αυτά. Επίσης, εκπαιδευτικά βιβλία για τους υποψήφιους οδηγούς του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  • Παλαιά και σπάνια βιβλία από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης.
  • Ψηφιακές αναπαραστάσεις της Διαδραστικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο).
  • Άρθρα και συνεντεύξεις, φωτογραφίες, βίντεο και ταινίες ήχου, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Πλανηταρίου.

Στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της ψηφιακής βιβλιοθήκης, πιθανώς να παρατηρηθούν κάποιες προσωρινές δυσλειτουργίες, για τις οποίες ζητούμε την κατανόησή σας.
Σε κάθε περίπτωση, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας είναι πολύτιμες. Για σχόλια και πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected]

Είσοδος στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη