Παρουσιάσεις για τα Δίκτυα και τις Τεχνολογίες Διαδικτύου

http://icbnet.ntua.gr/icbnet/Mathimata/IntroInternetTech/

http://icbnet.ntua.gr/icbnet/Mathimata/

http://icbnet.ntua.gr/icbnet/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=53

http://icbnet.ntua.gr/icbnet/

οι παρουσιάσεις είναι από το Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης  που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).