Δύσκολες έννοιες ή πολύπλοκα φαινόμενα με έξυπνα γραφικά

Παρακαλώ ενημερώστε, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους συναδέλφους ΠΕ4 για την παρακάτω ιστοσελίδα στο NewScientist όπου με πολύ έξυπνα γραφικά παρουσιάζονται δύσκολες έννοιες ή πολύπλοκα φαινόμενα. Αξίζει να την επισκεφθείτε. http://www.newscientist.com/blogs/nstv/one-minute-physics/

Ευχαριστώ

Ιωάννης Α. Βλάχος
Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
Δρ. Διδακτικής Φ.Ε.
Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4
Τηλ. Γρ. 2105226297
ΦΑΧ 2107786024
webpage:http://users.otenet.gr/~givla1/