Διεθνές Έτος Χημείας 2011 (IYC 2011)

Το 2011 έχει ανακηρυχθεί σαν το Διεθνές Έτος Χημείας (IYC 2011), αφιερωμένο στα επιτεύγματα και τη συνεισφορά της στην ανθρωπότητα. Η απόφαση για αυτόν τον εορτασμό ήταν μια ιδέα της Αιθιοπίας, με την υποστήριξη συνολικά 23 χωρών και ελήφθη το 2008, με τη λογική ότι η χημεία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Δεκαετίας του Ο.Η.Ε. για την Εκπαίδευση για Αειφόρο ανάπτυξη (2005-2014).
Το IYC 2011 συντονίζεται από το IUPAC, τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας και την UNESCO, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό. Το κεντρικό θέμα του εορτασμού είναι “Χημεία: η ζωή μας, το μέλλον μας” (Chemistry–our life, our future) και αποσκοπεί στο να προωθήσει τη Χημεία προς το ευρύ κοινό, να προσελκύσει τους νέους στο χώρο, αλλά και να αναδείξει το ρόλο της Χημείας στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων. Στην οργάνωση του εορτασμού σε τοπικό επίπεδο συμμετέχουν τα κατά τόπους επιστημονικά σωματεία, αλλά και μεγαλύτεροι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Χημικές και Μοριακές Επιστήμες.
Στόχοι της διοργάνωσης είναι:
• Να αυξηθεί η εκτίμηση του κοινού για τη Χημεία ως μέσο για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.
• Να αυξηθεί το ενδιαφέρον των νέων για τη Χημεία.
• Να προβληθεί το δημιουργικό μέλλον της Χημείας.
• Να εορταστεί η 100ή επέτειος του βραβείου Nobel της Marie Sklodowska Curie και η 100ή επέτειος της ίδρυσης της Διεθνούς Ένωσης Χημικών Κοινοτήτων, IACS

περισσότερες πληροφορίες:

http://www.chemistry2011.org/

http://www.chemistry2011.org/assets/59/IYC_bro_lr_op.pdf

http://www.chemistry2011.org/assets/42/IYC_prospectus.pdf

http://www.chemistry2011.org/participate/activities/show?id=92

Επιμέλεια:
Καλοδήμος Δ.
Φυσικός