ΕΚΦΕ:Επιλογή των Υπευθύνων , Λειτουργία

Λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών – Αρμοδιότητες και Επιλογή των Υπευθύνων των ΕΚΦΕ
ekfe_fek_2006_998b.pdf

Υ.Γ Το παραπάνω ΦΕΚ έχει 28 σελίδες . Αφαιρέθηκαν οι σελίδες που έχουν σχέση με τις Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ