Πρόβλημα με την Άλγεβρα Α Λυκείου στο DVD που μοιράστηκε στα σχολεία

στο DVD που μοιράστηκε στα σχολεία με τα ψηφιακά βιβλία Α και Β Λυκείου   περιέχει  και την Άλγεβρα Α Λυκείου όμως με τη παλιά ύλη και όχι τη σωστή που είναι αναρτημένη στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/ .
Η ίδια Λάθος ύλη για την Α Λυκείου είναι αναρτημένη και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=12&ep=93&c_id=867