14-09-11 Ωρολόγια Προγράμματα Ολοήμερων Δημοτικών και Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τον ορισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  για την Πιλοτική  Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών πατήστε εδώ.

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για  την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών πατήστε εδώ.

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων πατήστε εδώ.