Τροποποίηση του Αναλυτικού Πρόγραμματος Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ 1966Β/2-9-2011

Παρατήρηση: To παραπάνω ΦΕΚ τροποποιεί το  Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης  Γενικού Λυκείου που έχει δημοσιευτεί  στο:

ΦΕΚ 1002Β/26-5-2011