Κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012

Εφιστούμε την προσοχή σας για την αυστηρή εφαρμογή των υπ’ αριθμ. πρωτ. 73030/Γ2/30-06-2011 και 82029/Γ2/19-07-2011 εγκυκλίων της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με την τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και με τον καθορισμό του ελάχισου αριθμού μαθητών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ αντίστοιχα
73030/Γ2/30-06-2011
82029/Γ2/19-07-2011