Η εξεταστέα – διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016

Για την εξεταστέα – διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων πατήστε εδώ (doc) και σε μορφή pdf εδώ