Πειράματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων και παραγωγής Ηλ. ρεύματος

http://www.garyfallidou.org/indexgr.html
Αυτό το site αποτελείται από τρία τμήματα.

1.   Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα: διαπραγματεύονται τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, τις βασικές αρχές της ηλεκτροπαραγωγής (επαγωγή) και την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. http://www.garyfallidou.org/gr_index.html

2.   Ηλεκτροπαραγωγή: μέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε εργοστασίου, οικονομικά θέματα, αποθήκευση και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας κ.α. http://www.garyfallidou.org/elec_prod/gr_index.html

3.    Tο “energy project” το οποίο διαπραγματεύεται την έννοια της ενέργειας στο σύνολό της και σε όλες τις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή. Οι μετατροπές ενέργειας, καθώς και παραδείγματα συσκευών, μηχανών φυσικών ή χημικών φαινομένων ή διαδικασιών που επιτελούν κάποια συγκεκριμένη ενεργειακή μετατροπή αναφέρονται. Τέλος αναφέρονται οικολογικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της ενέργειας. http://www.garyfallidou.org/gr_energy_project_in.html