Α Λυκείου 2011-12: Ωρολόγιο πρόγραμμα , πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών και Φυσικής

fek_2011_1213b.pdf
Στο ΦΕΚ 2011/1113Β περιέχονται:
@Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
Tο τμήμα του ΦΕΚ μόνο για το Ωρολόγιο πρόγραμμα :
orologio-a-lykeiou-2011-12.pdf
(Για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ του Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 921
fek_2005_921b.pdf ).
@Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στη Φυσική θα διδάσκονται και κεφάλαια Ηλεκτρισμού που μέχρι τώρα ήταν στη Β Λυκείου.

fek_2011_1168b.pdf
@Στο ΦΕΚ 2011/1168Β
Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικών Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός