Τελικά Αποτελέσματα Επιλογής Επιμορφωτών στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»

ΠΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ
1ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 6
1ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
2ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 7
2ο ΠΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4
3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 4
ΠΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΠΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΠΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΠΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 3
ΠΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ 4
ΠΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1
ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ 4
ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 3
ΠΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΟΔΟΣ 1
ΠΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ 56 

 

Τα Τελικά αποτελέσματα:

http://www.oepek.gr/pdfs/teliki_ba8mologia_project.pdf

Στο συνημμένο αρχείο, το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα, με γκρι φόντο παρουσιάζονται τα ονόματα των Επιμορφωτών που έχουν επιλεγεί και τα ΠΕΚ στα οποία αυτοί θα απασχοληθούν. Οι υποψήφιοι των οποίων το όνομα δεν είναι σε γκρι φόντο δεν έχουν επιλεγεί σε κανένα ΠΕΚ.