Βιβλία αναφοράς για τα δίκτυα

COMPUTER NETWORKING A Top-Down Approach Featuring the Internet
Συγγραφέας:
James F. Kurose – Keith W. Ross
Εκδοτικός Οίκος:
ADDISON WESLEY
Έτος Έκδοσης:
2001
Αριθμός Σελίδων:
712
ISBN:
0-201-47711-4

http://rapidshare.com/#!download|5dt|251844843|Computer_Networks_A_Systems_Approach__3rd_Edition.rar|3314

CL. Peterson & Bruce S. Davie
C O M P U T E R
N E T W O R K S
A Systems Approach
http://rapidshare.com/#!download|5dt|251844843|Computer_Networks_A_Systems_Approach__3rd_Edition.rar|3314