Δωρεάν πρόγραμμα μαθηματικών υπολογισμών και γραφικών παραστάσεων

πατήστε πάνω στο παρακάτω link :
http://www.speqmath.com

Το πρόγραμμα είναι πολύ ελαφρύ και έχει ελληνική υποστήριξη.