Δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό για τα Μαθηματικά της Α & Β Δημοτικού.

Ένα δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό σε μορφή Flash που μας προσφέρει το παιδαγωγικό ινστιτούτο του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων και αφορά τα Μαθηματικά της Α & Β Δημοτικού.

1.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Α’ & Β’ Δημοτικού (Μέγεθος 284MB)

2.Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Μαθηματικά Γ’ & Δ’ Δημοτικού (Μέγεθος 428MB)

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
(Συμπιεσμένη μορφή λογισμικών μαθημάτων Δημοτικού για αντιγραφή σε CD )