Συνέδριο με θέμα: «Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική»

Ηράκλειο, 6 Φεβρουαρίου 2015
Πληροφορίες: Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη
Τηλ.: 6942558286 & 6977714973
e-mail: [email protected]
Website:  iake.weebly.com

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη και τους φίλους του

Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει προγραμματίσει την πραγματοποίηση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου του, στο Ηράκλειο στις 24 – 26 Απριλίου 2015 με θέμα:

«Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική»

 Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Απευθύνεται δε, σε ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το συνέδριο είναι επίσης ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να παρουσιάσει γόνιμο προβληματισμό και ενδιαφέρον για το σύγχρονο σχολείο.

Η ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων παρατείνεται μέχρι τις 15 -02-2015.

Πληροφορίες για κατάθεση περίληψης στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε.: iake.weebly.com

 Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου είναι :

–          Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση

–          Διαπολιτισμική Αγωγή

–          Διδακτική Μεθοδολογία (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα)

–          Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες

–          Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δια Βίου Μάθηση

–          Εκπαίδευση και Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών

–          Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

–          Εκπαιδευτική Έρευνα

–          Εκπαιδευτική Πολιτική (οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης)

–          Εκπαιδευτική Ψυχολογία (μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική)

–          Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση

–          Ιστορία της Εκπαίδευσης

–          Καινοτομίες στην Εκπαίδευση

–          Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

–          Πολιτισμός και Εκπαίδευση

–          Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης

Το πλήρες κείμενο κάθε ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2.500 λέξεων και δεν θα υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις(συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης) και θα πρέπει να σταλεί ως τις 10 Μαρτίου 2015, για κρίση. Η οριστική τελική μορφή της κάθε εισήγησης θα πρέπει να κατατεθεί ένα μήνα πριν το συνέδριο, ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

Η συμμετοχή με εισήγηση – ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 Ευρώ για κάθε εισηγητή – συγγραφέα και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, το βιβλίο Περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου, η βεβαίωση κατάθεσης εισήγησης και καφές κατά τα διαλείμματα.

Η απλή παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 Ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνονται: ο φάκελος του Συνεδρίου, η βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα.

Το ποσό της συμμετοχής των εισηγητών συνέδρων θα καταβληθεί έως τις 25 Φεβρουαρίου 2015 στον τραπεζικό λογαριασμό: 6556-135946-591EURκαι IBAN: GR10 0171 5560 0065 5613 5946 591, στο όνομα του ταμία του Ι.Α.Κ.Ε. κ. Ντρουμπογιάννη Χρήστο και στη συνέχεια το απόκομμα της απόδειξης θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail του Ινστιτούτου iakekriti@gmail.com ή στο fax 2810284190, ενώ για τους μη εισηγητές συνέδρους μπορεί να κατατεθεί μέχρι και την ημέρα της έναρξης του Συνεδρίου στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό ή κατά τις ημέρες διεξαγωγής του.

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στις οδηγίες συγγραφής, διότι αποτελούν κριτήριο αποδοχής και δημοσίευσης της εργασίας σας στα πρακτικά. Οδηγίες για την εκπόνηση των τελικών εργασιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: iake.weebly.com. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τη διαμονή σας. Κάθε πληροφορία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και θα τίθεται έγκαιρα στη διάθεση των εισηγητών και όλων των ενδιαφερομένων μέσω διαρκούς επικοινωνίας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ