Σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντικές μεταβολές στη Φθία, από την προϊστορική εποχή έως σήμερα»

Πρόγραμμα του διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου-πανελλήνιας συνάντησης για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Περιβαλλοντικές μεταβολές στη Φθία, από την προϊστορική εποχή έως σήμερα»

η αφίσσα

το πρόγραμμα