18ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

18ο Διεθνές  Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 29 Μαρτίου του 2015.
εδώ