Βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Βιωματικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη βιώσιμη διαχείριση του Νερού, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στη Λαμία. εδώ