Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Αριστείδης Μπαλτάς

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας: Τάσος Κουράκης
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού: Νίκος Ξυδάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης
Υφυπουργός Αθλητισμού: Σταύρος Κοντονής

Βιογραφικό του νέου Υπουργού Παιδείας Αριστείδη Μπαλτά εδώ