Διαβούλευση για το έργο της πράξης Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πλήρης Υ.Α. εδώ

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, καλώ εσάς προσωπικά καθώς και τα στελέχη των Διευθύνσεων/Τμημάτων ευθύνης σας, να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική διαβούλευση των προτάσεων απλούστευσης των προαναφερόμενων διαδικασιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Τετάρτη 28 Ιανουαρίου ως και Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015. Συγκεκριμένα σας καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://aplopoisiekpaid.webnode.gr (μέσω της οποίας είχε διεξαχθεί και η Α Φάση Διαβούλευσης που αφορούσε στα αποτελέσματα αξιολόγησης του υφιστάμενου τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών και στην οποία είχατε κατ΄ αναλογία κληθεί να συμμετάσχετε), εντός του  προαναφερόμενου διαστήματος και αφού διαβάσετε το σχετικό κείμενο που έχει αναρτηθεί και παρουσιάζει τις προτεινόμενες από τον ανάδοχο παρεμβάσεις απλούστευσης, το νέο/προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών και τις νέες διαδικασίες που προτείνεται να εισαχθούν, να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε συνημμένο και να το υποβάλετε ηλεκτρονικά.