Το 1ο ΓΕ.Λ Λαμίας πραγματοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMENIUS (2013-2015)

Tο 1ο ΓΕ.Λ ΛΑΜΙΑΣ πραγματοποιεί ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMENIUS με θέμα:
A.C.T.S. -ACROSS THE CURRICULUM TOWARDS SUSTAINABILITY” (Μέσω του προγράμματος σπουδών προς την αειφορία). Οι άλλες χώρες εταίροι είναι η Σουηδία (συντονιστής του προγράμματος), η Ολλανδία, η Ουγγαρία και οι Γαλλία. Συνολικά 20 μαθητές του σχολείου μας ταξίδεψαν ή θα ταξιδέψουν στις χώρες εταίρους. Οι καθηγητές και οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, γνωρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας, μαθαίνουν και συγκρίνουν τον τρόπο που η κάθε χώρα διαχειρίζεται τους φυσικούς της πόρους ώστε να καταφέρει να έχει αειφόρο ανάπτυξη σε οικονομικό – κοινωνικό – περιβαλλοντικό επίπεδο. Η επόμενη επίσκεψη είναι στη Σουηδία από 25/1/15 έως 31/1/15. Τους μαθητές θα συνοδέψουν ο διευθυντής κ. Καλτσάς Ιωάννης κλ. ΠΕ.09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ και η υπεύθυνηκαθηγήτρια του προγράμματος κ. Θωμά Μάγδα κλ. ΠΕ.04.02-ΧΗΜΙΚΟΣ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ