Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)

…διευκρινίζουμε για την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με πενταετή
θητεία στα Π.Π.Σ. τα εξής:

A.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με πενταετή θητεία στα Π.Π.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους εκπληρώνουν τις εκπαιδευτικές και υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις στα Π.Π.Σ. που έχουν επιλεγεί και όχι στις σχολικές μονάδες από τις οποίες προήλθαν.
B.Οι υπηρεσιακοί φάκελοι των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στα Π.Π.Σ. μεταφέρονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν χωροταξικά τα Π.Π.Σ. που υπηρετούν.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το σχετικό έγγραφο