Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους».

«Πρόσκληση συμμετοχής στο μαθητικό διαγωνισμό: «Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν για την ιστορία του σχολείου τους».

Η Πρόσκληση συμμετοχής εδώ