Οι βουλευτικές έδρες και οι σταυροί ανά εκλογική περιφέρεια

Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

Πατήστε εδώ

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών