Ο θαυμαστός κόσμος των Μαθηματικών

Κατεβάστε το παρακάτω βιβλίο Μαθηματικών με τίτλο:
Math Wonders to Inspire Teachers and Students

MATH WONDERS – A. S. POSAMENTIR (4.0 MB pdf)