Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ

Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος παρακαλεί δικαιούχους με ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους να προβούν σε διευκρινίσεις (βλέπε συνημμένο έγγραφο “Ειδοποίηση Ελλείψεων”). Επικουρικά, επισυνάπτει υποστηρικτικό υλικό, για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Συνημμένα:
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ226 Kb (pdf)
ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ614 Kb (pdf)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ1877 Kb (docx)