Διαγωνισμός « ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» στη Φθιώτιδα

ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός « ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Έχοντας υπόψη:
α) το 143532/Γ2/10-9-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «75ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα μαθηματικά, Ο ΘΑΛΗΣ» στα μαθηματικά και
β) το έγγραφο της Μαθηματικής Εταιρίας με τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, συνεχίζουμε με το διαγωνισμό «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», στον οποίο θα συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του προηγούμενου διαγωνισμού

Αποφασίζουμε

Α) Ορίζουμε ως εξεταστικό κέντρο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού το 2ο Γενικό Λύκειο Λαμίας (τηλ. 2231028977 &2231047063 και Fax 22310 34575) email : [email protected]
το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 στις 09.00-12.00π.μ.

Β) Συγκροτούμε την τοπική επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Σπαθάρα Δημήτρη Σχολικό Σύμβουλο κλ ΠΕ03 μέλος Τοπικού Παραρτήματος Μαθηματικής Εταιρίας.
2. Αρβανιτάκη Παναγιώτη εκπαιδευτικό του ΓΕΛ Αμφίκλειας κλ ΠΕ03 μέλος Δ.Σ. Τοπικού Παραρτήματος Μαθηματικής Εταιρίας.
3. Σκορδά Δήμητρα εκπαιδευτικό του 4ου Γ/σίου Λαμίας κλ ΠΕ03 μέλος Τοπικού Παραρτήματος Μαθηματικής Εταιρίας.

Γ) Ορίζουμε ως επιτηρητές τους παρακάτω εκπ/κούς κλ.ΠΕ03.
1. Μιχαλίτση Ηλία εκπαιδευτικό του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας
2. Μανδηλά Διονύσιο εκπαιδευτικό του 6ου ΓΕΛ Λαμίας
3. Ζαχάρη Γεώργιο εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕΛ Λαμίας
4. Παναγιωτόπουλο Σπύρο εκπαιδευτικό του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας

ΔΔΕ Φθιώτιδας