Τα μαθήματα Λυκείου

Α Λυκείου

1. Θρησκευτικά
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
3.Νεοελληνική Γλώσσα
4.Νεοελληνική Λογοτεχνία
5.Ιστορία
6.Άλγεβρα
7.Γεωμετρία
8.Φυσική
9.Χημεία
10.Α΄ Ξένη Γλώσσα
11.Αρχές Οικονομίας
12.Τεχνολογία
13.Φυσική Αγωγή
14.ΣΕΠ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
15.Β΄ Ξένη Γλώσσα
16.Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός &οι  ρίζες του
17Εφαρμογές Πληροφορικής
18.Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρολογίας,Μουσική και Εικαστικά)
19.Ψυχολογία

Β Λυκείου

/. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.    Θρησκευτικά
2.    Α΄  Ξένη Γλώσσα
3.    Φυσική Αγωγή
4.    Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
5.    Νεοελληνική Γλώσσα
6.    Νεοελληνική Λογοτεχνία
7.    Ιστορία
8.    Άλγεβρα
9.    Γεωμετρία
10.    Φυσική
11.    Χημεία
12.    Βιολογία
13.    Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους
Πολιτικούς θεσμούς

ΙΙ._ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση
Υποχρεωτικά
α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
2.     Αρχές Φιλοσοφίας
3.     Λατινικά

(β) Θετική κατεύθυνση
Υποχρεωτικά
α/α    ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.    Μαθηματικά
2.    Φυσική
3.    Χημεία

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση
Υποχρεωτικά
α/α    ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.    Μαθηματικά
2.     Φυσική
3.    Τεχνολογία Επικοινωνιών

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

1.     Κοινωνική και Πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα
2.    Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών
3.     Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα
4.     Β’ Ξένη Γλώσσα
5.    Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής
6.     Σχέδιο Γραμμικό
7.     Σχέδιο  Ελεύθερο
8.     Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών
9.    Θέματα Ιστορίας
10.    Εφαρμογές Υπολογιστών
11.     Βιολογία
12.    Διαχείριση φυσικών πόρων
13.    Χημεία
14.    Σχέδιο Τεχνικό
Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α    ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Θρησκευτικά
2.     Αρχαία  Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
3.        Α΄ Ξένη Γλώσσα
4.     Φυσική Αγωγή
5.     Νεοελληνική Γλώσσα
6.     Νεοελληνική Λογοτεχνία
7.     Ιστορία
8.    Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
9.    Φυσική
10.    Βιολογία
11.    Κοινωνιολογία

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση
Υποχρεωτικά
α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Αρχαία Ελληνικά
2.     Νεοελληνική Λογοτεχνία
3.     Λατινικά
4.     Ιστορία

(β) Θετική κατεύθυνση
Υποχρεωτικά
α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Μαθηματικά
2.     Φυσική
3.     Χημεία
4.     Βιολογία

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

Ι. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
Υποχρεωτικά
α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Μαθηματικά
2.    Φυσική
3.    Χημεία –Βιοχημεία
4.    Ηλεκτρολογία

ΙΙ. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
Υποχρεωτικά
α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Μαθηματικά
2.      Φυσική
3.    Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
4.    Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

α/α     ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.     Β΄ Ξένη Γλώσσα
2.     Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3.     Στατιστική
4.     Λογική: Θεωρία και Πρακτική
5.    Εφαρμογές Υπολογιστών*
6.    Ιστορία της Τέχνης
7.        Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας
8.     Προβλήματα Φιλοσοφίας
9.     Νεοελληνική Λογοτεχνία
10.    Τεχνολογία και Ανάπτυξη
11.     Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
12.     Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια
13.     Αρχές Λογιστικής
14.    Σχέδιο Τεχνικό
15.    Σχέδιο Αρχιτεκτονικό
16.      Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και
Λειτουργικά Συστήματα
17.     Πολυμέσα – Δίκτυα
18.     Εφαρμογές Λογισμικού
Στις τάξεις Β’ και Γ’ Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.

Comments are closed.