Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου & Λυκείου

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.»
Σας γνωστοποιούμε ότι:
1. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2087/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92091/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου».
fek_2018_2087b
2. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2089/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92094/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».
fek_2018_2089b
3. στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2088/07-06-2018 δημοσιεύτηκε η με αρίθμ. πρωτ. 92096/Δ2/05-06-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.

Υπουργείο Παιδείας

© 2018, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr